СПЕКТРИ спецификация:

 

Сайтът е собственост
на spectri.net

СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМ

 

шумомери за работна среда

 
 
   

ШУМОМЕРИ ЗА РАБОТНА СРЕДА

Интегриращи шумомери клас I

Модели:
2240 - свали PDF на български език (1,3MB)
- свали PDF на английски език (1,3MB)

2239 - свали PDF на български език (0,3MB)
- свали PDF на английски език (0,1MB)

2238 - свали PDF на английски език (1,4MB)

2250L - свали PDF на български език (0,9MB)
- свали PDF на английски език (0,5MB)

Дозиметри:
4444 - свали PDF на български език (0,1MB)
- свали PDF на английски език (0,6MB)
 

опростени шумомери за работна среда

шумомери за околна среда

 
 
   

ШУМОМЕРИ ЗА ОКОЛНА СРЕДА


Модели:
2250 - свали PDF на български език (0,9MB)
- свали PDF на английски език (1,4MB)

2260 - свали PDF на български език (0,2MB)
- свали PDF на английски език (0,8MB)

2270 - свали PDF на български език (0,0MB)
- свали PDF на английски език (1,7MB)

3639 - свали PDF на български език (0,5MB)
- свали PDF на английски език (1,8MB)

 
 

шумомери за околна среда

акустични калибратори

 
 
   

АКУСТИЧНИ КАЛИБРАТОРИ


Модели:
4231- свали PDF на български език (0,6MB)
- свали PDF на английски език (1,0MB)4226- свали PDF на български език (0,0MB)
- свали PDF на английски език (0,2MB)

 
 

акустични калибратори

софтуер

 
 
   

СОФТУЕР7815- свали PDF на български език (0,0MB)
- свали PDF на английски език (0,9MB)

7825- свали PDF на български език (0,0MB)
- свали PDF на английски език (0,7MB)

7843- свали PDF на български език (0,5MB)
- свали PDF на английски език (0,6MB)

LimA- свали PDF на български език (0,0MB)
- свали PDF на английски език (2,2MB)

Predictor- свали PDF на български език (0,0MB)
- свали PDF на английски език (1,0MB)

Dirac-7841- свали PDF на български език (0,0MB)
- свали PDF на английски език (1,6MB)

Building Acoustics- свали PDF на български език (0,0MB)
- свали PDF на английски език (4,8MB)
 
 

софтуер за управление на ШУМ